UR-GE Danışmanlığı

UR-GE Nedir? : Ekonomi Bakanlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında çıkan 2010/8 nolu tebliğ kısaca UR-GE olarak bilinmektedir. Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğindeortak amaçlara yönelik;

  • İhtiyaç Analizi
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyelerin desteklenmesini kapsar.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürüğünün konu ile ilgili sunumu için lütfen tıklayınız

Steinbeis’ın UR-GE Projesi hizmetleri

  • Proje Hazırlanması ve Sunumu İşbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’na yapacakları ilk müracatlarına yönelik, proje kapsamında ortakların seçimini de içeren hazırlık aşamasından başvuru dosyasının teslimine kadar yapılması gereken hizmetler.
  • İhtiyaç Analizi: Sektör analizi, firma analizleri, rekabetçilik analizleri, iyi uygulama analizleri,mevcut durum analizi, yurt dışı pazar fırsatlarının saptanması ve proje stratejik yol haritasının belirlenmesi.
  • Eğitim ve/veya Danışmanlık: Eğitimin programlanmasından gerçekleştirilmesi aşamasına kadar, Dış Ticaret Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Markalaşma, İnovasyon ve Kümelenme, Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve Verimlilik, Aile Şirketi Yönetimi gibi Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konulardakapsamlı eğitim ve/veya danışmanlık hizmetleri.
  • Yurt Dışı Pazarlama: Ortak pazar araştırması,yurt dışı pazar ziyaretlerinin ve eşleştirme faaliyetlerinin organize edilmesi,uluslararası ticaret ve alım heyetlerinin,küme tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi.
  • Firmalar için bireysel danışmanlık:Proje sonunda elde edilen sonuçların firmalara uyarlanması, çalışmaların firmalara bazında daha da ileriye taşınması.

UR-GE desteğini özetleyen tablo aşağıda verilmiştir;