Patent Değerleme

Bir patentin ekonomik değerinin bilinmesi o buluşu patent ile kayıt altına almaktan daha önemlidir. Steinbeis’ın Meksika’da yaptığı bir araştırma sonucunda üniversitelerin aldığı her 20 patentten birinin ticari değer taşıdığı bulunmuştur. Sınai kuruluşlar tarafından alınan patentlerde bu oran 5 patentte birdir. Bu araştırmadan, ticari motivasyonla yürütülen çalışmalar sonucunda alınan bir patentin ticari bir değer taşıma ihtimalinin akademik motivasyonlu çalışmalara göre 4 kat daha fazla olduğu sonucu çıkmaktadır.

Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte Türkiye’de de patent ticarileşme oranlarının bu düzeylere yakın olduğu tahmin edilmektedir. Bazı ülkelerde, patentlerin değerleme çalışmaları sonucu üretilen uzman raporları bu patentlerin mali varlık olarak kabul edilmesini sağlamakta, patentlerin kredi teminatı olarak değerlendirmesinde, bir firmanın değerinin belirlenmesinde ya da şirket ortaklarının paylarının belirlenmesinde bu raporlar dikkate alınmaktadır.

Bu tür değerlemeler Steinbeis’ın dünya çapında yapmakta olduğu en kapsamlı çalışmalar arasında yer almaktadır. Steinbeis farklı sektörlerden 1,700’ün üzerinde uzmanla çalışarak şimdiye kadar 4,000’i aşkın patentin değerlemesini yapmıştır. Bir değerleme raporunda şu bilgiler bulunur:

1. Teknolojik değerlendirme

>İlgili teknolojide son durum (state-of-art)

>Patentin olası teknik ve ticari uygulama alanları

>Patentin kullanıcılar açısından önemi

2. Pazar değerlendirmesi

>Mevcut uygulama alanları

>Gelecekte beklenen uygulama alanları

>Patentin hedef pazarı

>Hedef pazardaki başlıca müşteriler ve pazar potansiyeli

>Pazardaki engeller (hukuksal, teknolojik ve pazara yönelik)

3. Patentin güçlü ve zayıf yönleri

>Hukuksal açıdan

>Teknolojik açıdan

>Pazar açısından

>Finansal açıdan

4. Patentin transfer değeri

Siz de elinizdeki patentin ticari değerini bilmek istiyorsanız çeşitli disiplinlerden gelen uluslararası uzmanlarımızla bu talebinizi karşılamaya hazırız. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.