Horizon 2020

Elliyi aşkın  FP5, FP6, FP7, H2020 projesinde yer alan Steinbeis Türkiye’deki kuruluşlara proje yazma ve sunma eğitimi, proje yazma ve ön-değerlendirme hizmetleri vermekte, Steinbeis Merkezi Stuttgart ve Brüksel’de organizasyonlar düzenlemektedir.

2002 yılından itibaren AB Ar-Ge programlarından yararlanmaya hak kazanan Türkiye, 2014-2020 dönemi için hazırlanan Horizon 2020 programında da yer almaktadır. Programın ilk iki yılı olan 2014-2015 dönemi için toplam 15 milyar Euro bütçe ayrılmıştır. Bu miktarın 2020 yılına kadar 80 milyar Euro’yu geçmesi beklenmektedir.

Sosyal bilimlerden sağlığa, tarımdan havacılığa kadar bilim ve teknolojinin hemen tüm alanlarında yürütülen Ar-Ge çalışmalarına destek sağlayan bu programdan özel sektör, kamu ve üniversiteler yararlanabilir. Özel sektörden özellikle KOBİ statüsündeki firmaların programdan yararlanmaları özendirilmekte, bu amaçla KOBİ’lerin yararlanma oranları yüksek tutulmaktadır.

AB Ar-Ge Programlarının temel amacı, farklı AB ve ilgili ülkelerde yer alan, Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyeli olan aktörleri bir araya getirmektedir. Bu nedenle bu programdan yararlanmak isteyen kuruluşların diğer ülkelerdeki kuruluşlarla ortak çalışma içinde yer almaları gerekmektedir. Steinbeis Türkiye kurucuları 2002 yılından beri FP6 ve FP7 programlarında firmaların katılımını sağlamışlar ve Brüksel’de değerlendirici olarak çalışmışlardır. Horizon 2020’ye katılmak için farklı ülkelerden proje ortaklarının aranabileceği bazı internet siteleri mevcutsa da önerimiz, kazanma şansı olan proje önerileri içerisinde yer almak için kişisel ilişkilerin kurulması, uluslararası ağlar içinde aktif yer alınmasıdır. Desteklerimiz hakkında bilgi almak için lütfen arayınız.