Genel Danışmanlık ve Eğitimler

Steinbeis Türkiye, uluslararası ve yerel uzman ağı ile küçük şirketlerden orta büyüklükteki işletmelere ve iş kümelerine kadar farklı büyüklük ve yapıdaki kuruşların ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Geniş bir yelpazeye sahip,  konusunda yetkin ve deneyimli uzman ağımız sayesinde farklı iş kollarındaki taleplere yanıt verebilecek bir esnekliğe sahibiz. Hangi teknoloji söz konusu olursa olsun ihtiyacınız olan doğru uzmanı saptar, kapsamlı bir analiz ve inceleme ile sorunlarınıza alternatif çözüm önerileri getiririz. Uzmanlarımız yalnızca teknik açıdan değil ticari açıdan da anlamlı olan çözümler üretir ve uygulama boyunca müşterinin yanında yer alır. Sonuçta ortaya çıkan yeni potansiyeller, sorunlara getirilen yenilikçi çözümler, sürekli üretilen gelişim fikirleri ve kurum içi bilgi birikiminin hızla artması müşterilerimizesağlanan en önemli katkıdır.

Ayrıca içinde bulunduğu ağı (Steinbeis Network) kullanarak kullanarakşirketlere, üniversite ve teknoparklara, bölgesel kalkınma ajanslarına, ticaret ve sanayi odalarına“teknoloji transferi, patent ve ticarileştirme, yenilikçilik (inovasyon), rekabetçilik, uluslararasılaştırma, yeni medya ve teknolojiler,yenilenebilir enerji ve finansmana erişim”gibi çeşitli konularda seminerler, çalıştaylar ve  hizmet içi eğitim programları düzenlemektedir.