AB Teknik Destek Projeleri

Avrupa Komisyonu Türkiye’nin AB muktesabatıyla uyumunu sağlamak ve gelişmişlik düzeyini AB ülkeleri ile kıyaslanabilir düzeye getirmek amacıyla TC hükümeti ile ortaklaşa çeşitli Teknik Destek projeleri yürütmektedir. Bu amaçla 2002 yılından günümüze yaklaşık 600 milyon Euro’luk hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. AB adayı ülkelerinin yararlandığı IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) programları çerçevesinde yürütülen bu projeler özellikle kurumsal yapıların AB’ye uyumu, komşu AB ülkeleriyle işbirliği ve sınırların uyumlu hale gelmesi, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma alanlarında yürütülmektedir.

Steinbeis, ağırlıklı olarak bölgesel kalkınma bileşeni altında yer alan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (Regional Competitiveness Operational Programme RCOP) şemsiyesinde yürütülen

  • Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi
  • Finansman araçlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi
  • İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi
  • İşletme Kapasitesinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi
  • İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması tedbirleri ile ilgili teknik destek projelerinde yer almakta bu amaçla duyurulan danışmanlık hizmeti ihalelerine katılmaktadır.

Bu kapsamda halen yürütmekte olduğumuz projeler:

1-Fırat Üniversitesi Teknokent teknik destek kapsamında Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı Projesi (FIRASET),Proje bütçesi: €1.1 m

2-Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri, Proje bütçesi: €2m