Çalışma Alanları

  •  Teknoloji Transferi, AR-GE ve Yenilikçilik
  •  KOBİ ve Özel Sektör Geliştirme
  •  Kamu Sektörü Geliştirme
  •  Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma
  •  Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  •  Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği